Τι είναι η επαγγελματική αστική ευθύνη;

Είναι η ευθύνη που έχει ο κάθε επαγγελματίας, να λειτουργεί αξιόπιστα, σύμφωνα με τους νόμους και σύμφωνα με τους κανόνες της δεοντολογίας που διέπουν την επαγγελματική του δραστηριότητα. Ωστόσο, η αμέλεια, τα λάθη και οι παραλείψεις είναι ανθρώπινες αδυναμίες, που πάντα υπάρχουν και μπορεί να βλάψουν,προκαλώντας σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές σε βάρος τρίτων.Αυτό δημιουργεί υποχρέωση του επαγγελματία να αποκαταστήσει τις ζημιές που προκλήθηκαν. Παρατηρείται πλέον και στη χώρα μας ο περιορισμός της ανοχής στα λάθη, οδηγώντας όλο και περισσότερους επαγγελματίες στις αίθουσες των δικαστηρίων για αποζημιώσεις που προέρχονται από αγωγές ιδιωτών.


Τι καλύπτει ένα Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης;

Το ασφαλιστήριο σας δίνει τη δυνατότητα  αποζημίωσης εκεί που υπάρχουν διεκδικήσεις αποζημίωσης για υλική ζημιά, σωματική βλάβη, θάνατο, χρηματική απώλεια, ηθική βλάβη κλπ, που προκύπτουν από αμέλεια,λάθος ή παράλειψη κατά την άσκηση του επαγγέλματος.. Και φυσικά νομικές – δικαστικές δαπάνες εφόσον η υπόθεση διευθετηθεί εξωδικαστικά ή δικαστικά.

  • Ασφάλεια Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης Ιατρών
  • Ασφάλεια Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης Αρχιτεκτόνων -Μηχανικών
  • Ασφάλεια Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης Δικηγόρων-Συμβολαιογράφων
  • Ασφάλεια Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης Λογιστών
  • Ασφάλεια Αστικής  Ευθύνης Διαχειριστών Πολυκατοικίας
  • Ασφάλεια Αστικής  Ευθύνης για Ξενοδοχεία και Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
  • Ασφάλεια Αστικής  Ευθύνης Ινστιτούτων Αισθητικής

και πολλών άλλων επαγγελματικών κλάδων