Νοσοκομειακή περίθαλψη σε ιδιωτικά ή δημόσια νοσοκομεία

Ομαδικές ασφαλίσεις

Εξωσοκομειακά προγράμματα/διαγνωστικές εξετάσεις/ετήσιο check up/επισκέψεις σε γιατρούς

Κάρτες υγείας

Ασφάλιση αλλοδαπών

 

Πλήρη νοσοκομειακά προγράμματα που περιλαμβάνουν:

Ισόβια κάλυψη με έως 100% κάλυψη ευρύτατου φάσματος εξόδων, όπως:

 •  Νοσηλείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Χειρουργικών επεμβάσεων
 • Μονάδας εντατικής θεραπείας ή αυξημένης φροντίδας
 • Εξετάσεων και ιατρικών επισκέψεων πριν και μετά τη νοσηλεία
 • Χημειοθεραπείας, ακτινοθεραπείας, αιμοκάθαρσης (συμπεριλαμβάνονται  και τα φάρμακα)
 • Μικροχειρουργικών επεμβάσεων
 • Θεραπείας σε εξωτερικά ιατρεία
 • Νοσηλείας χωρίς διανυκτέρευση στο νοσοκομείο
 • Ετήσιες προληπτικές εξετάσεις (check up)


Με αποζημίωση ακόμα και από το πρώτο ευρώ !

 

Ωφέλη Χρήσης των Προγραμμάτων

 • Κάλυψη εξόδων νοσηλείας 100%, σε συμβεβλημένα ή μη στην Ελλάδα ή την Ευρώπη, καθώς και σε συμβεβλημένα νοσοκομεία ΗΠΑ – Καναδά (80% σε μη συμβεβλημένα)
 • Απευθείας πληρωμή του νοσοκομείου , σε περίπτωση που επιλέξετε να νοσηλευτείτε στα συμβεβλημένα νοσοκομεία, στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό
 • Δυνατότητα μείωσης των ασφαλίστρων, μέσω απαλλαγής, δηλαδή συμμετοχής στα έξοδα νοσηλείας
 • Δυνατότητα εξοικονόμησης χρημάτων με την παράλληλη χρήση άλλης ασφάλισης (του ταμείου σας ή ομαδικής), καθώς στην περίπτωση αυτή, το ποσό της απαλλαγής σας μειώνεται κατά το ποσό συμμετοχής της άλλης ασφάλισης
 • Δυνατότητα επιπλέον επιδόματος σε περίπτωση νοσηλείας που καλύπτεται από άλλο φορέα ασφάλισης, κοινωνικό ή ιδιωτικό, κατά ένα μέρος ή συνολικά

Πολύ οικονομικό τιμολόγιο για παιδιά και για οικογένειες !

 •  Ελευθερια επιλογής νοσοκομείου, στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, καθώς και θέσης νοσηλείας

 • Άμεση ιατρική βοήθεια και επείγουσα μεταφορά σας με κάθε πρόσφορο μέσο, για αντιμετώπιση ασθένειας ή ατυχήματος
 • Αποκλειστική νοσοκόμα / Νοσοκόμα στο σπίτι μετά τη νοσηλεία
 • 24ωρη γραμμή επικοινωνίας, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο !