Ένα ερώτημα που απασχολεί συχνά τους ασφαλισμένους, είναι το τι συμβαίνει στην περίπτωση που έχουν συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο με εταιρεία που τερματίσει τις δραστηριότητές της. Τα πράγματα σε αυτή την περίπτωση δεν είναι τόσο δύσκολα όσο φαίνεται, και δεν πρέπει να επικρατεί πανικός. 

Καταρχάς, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ακόμα και αν έκλεισε η ασφαλιστική μας εταιρία, ο νόμος έχει προβλέψει ώστε να μην βρεθούμε ξεκρέμαστοι. Ο φορέας που θα μας αναλάβει προσωρινά δεν είναι άλλος από το «Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων».  Το Επικουρικό Κεφάλαιο, αναλαμβάνει να καλύψει, για διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία κλεισίματος μιας ασφαλιστικής εταιρείας, όλους τους πελάτες της. Μετά το πέρας αυτών των ημερών, οι πελάτες έχουν υποχρέωση να αναζητήσουν νέα ασφάλεια αυτοκινήτου, ανεξάρτητα από την ημερομηνία λήξης του παλαιού τους συμβολαίου. Καλό όμως θα είναι, να γνωρίζουμε τις ακριβείς ημερομηνίες, ώστε να μην μείνουμε ανασφάλιστοι από δική μας αμέλεια.

Σε αυτό το σημείο, την προσωρινή δηλαδή κάλυψή μας από το επικουρικό κεφάλαιο, απαιτείται προσοχή. Η κάλυψη αυτή αφορά μόνο την αστική ευθύνη που έχουμε ως οδηγοί και σε καμιά περίπτωση άλλους  κινδύνους για τους οποίους έχουμε ασφαλιστεί. Με απλά λόγια, το Επικουρικό Κεφάλαιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον ζημιωθέντα από τυχόν ατύχημα που θα προκαλέσουμε, είτε η ζημιά αυτή αφορά σωματικές βλάβες είτε υλικές ζημιές. Αν όμως η ασφάλεια αυτοκινήτου που είχαμε επιλέξει είχε και πρόσθετες καλύψεις, όπως θραύση κρυστάλλων ή νομική προστασία, αυτές παύουν αυτόματα να ισχύουν με το κλείσιμο της εταιρίας μας.

Το πιο σημαντικό πρόβλημα που προκύπτει είναι η απώλεια των χρημάτων που σχετίζονται με τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα. Εάν υποθέσουμε ότι η ασφάλεια αυτοκινήτου μας είχε εξάμηνη διάρκεια, και η ασφαλιστική εταιρεία έκλεισε δύο ή τρεις μήνες από την ημερομηνία έναρξης του συμβολαίου μας, τα χρήματα που αντιστοιχούν σε αυτούς τους μήνες στην ουσία χάνονται οριστικά, χωρίς να υπάρχει εύκολη οδός για να τα διεκδικήσουμε, καθώς ακόμα και να αποφασίσουμε να ακολουθήσουμε την δικαστική οδό, από κοινού με άλλους ζημιωμένους ασφαλισμένους, τα δικαστικά κόστη ενδεχομένως να είναι μεγαλύτερα από τα ασφάλιστρα που διεκδικούμε.

Ο μόνος τρόπος για να αποφύγουμε τέτοιου είδους κακοτοπιές, είναι να επιλέξουμε το σωστό ασφαλιστή. Οι ενημερωμένοι και υπέυθυνοι ασφαλιστές συνήθως έχουν γνώση της ασφαλιστικής αγοράς, τουλάχιστον μεγαλύτερη από τους καταναλωτές. Στο χέρι του σωστού ασφαλιστή είναι λοιπόν να προστατεύσει τους πελάτες του από εταιρίες που βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού. Απαιτείται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή όταν ψάχνουμε για ασφάλεια αυτοκινήτου, όχι μόνο για τις καλύψεις και το κόστος