Με την ψηφιση του νόμου 4334/2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)» (ΦΕΚ 80-16/7/2015) οι φόροι στα ασφάλιστρα διαμορφώνονται ως εξής :

 1. Στο κλάδο πυρός ο φορολογικός συντελεστής παραμένει στο 20% (σε αντίθεση με το αρχικό σχέδιο νόμου που είχε κατατεθεί και το οποίο έκανε λόγο για φορολογικό συντελεστή 25%)
 2. Στον κλάδο αστικής ευθύνης οχημάτων ο φορολογικός συντελεστής σημείωσε αύξηση 5% (από 10% σε 15%)
 3. Στους λοιπούς κλάδους αύξηση φορολογικού συντελεστή στο 15%
 4. Στον κλάδο Ζωής ο φορολογικός συντελεστής παραμένει στο 4% ενώ διατηρείται η απαλλαγή για συμβόλαια διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών (η μόνη εξαίρεση που δεν καταργήθηκε

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ

 • Κλάδος Γενικής Αστικής Ευθύνης ο φόρος από 10% πάει στο 15%
 • Κλάδος ασφάλισης αυτοκινήτου από 10% αυξάνεται στο 15% εκτος πυρκαγιάς .
 • Κλάδος Πυρκαγιάς, ο φόρος παραμένει στο 20%
 • Κλάδος Υγείας, ο φόρος από 10% αυξάνεται στο 15%
 • Κλάδος Ατυχημάτων ο φόρος από 10% αυξάνεται στο 15%
 • Κλάδος Πλοίων / Αεροσκαφών, ο φόρος αυξάνεται στο 15% ενώ μέχρι τώρα ήταν 0%
 • Κλάδος Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων ο φόρος αυξάνεται στο 15% από 10% που ήταν για μεταφορές στην Ελλάδα και 0% που ήταν για μεταφορές στο εξωτερικό.
 • Λοιποί Κλάδοι ο φόρος αυξάνεται από 10% στο 15%