Σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ της Ευγενίας Τζώρτζη για την εφημερίδα Καθημερινή, παρατηρήθηκε ιδιαίτερα μεγάλη ροή επισκεπτών στον ιστότοπο του Κέντρου Πληροφοριών, αφού οι επισκέπτες άγγιξαν τους 100.000 για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαϊου. Θυμίζουμε ότι στην σχετική διεύθυνση (www.hic.gr) μπορεί κανείς σε δευτερόλεπτα να διαπιστώσει αν το αυτοκίνητό του είναι ασφαλισμένο ή όχι.

Αν και η ύπαξη του Κέντρου Πληροφοριών και η εύκολη χρήση του αποτελούν σαφέστατα θετικό βήμα προς τον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής διαδικασίας και της ασφαλιστικής αγοράς, η χρήση του δεν άργησε να αναδείξει διάφορα παρατράγουδα. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ένα σημαντικό ποσοστό των ασφαλιζόμενων που δοκίμασαν την εφαρμογή ανακάλυψε ότι ενώ είχε καταβάλλει ασφάλιστρα, τα αυτοκίνητά τους εμφανιζόντουσαν ως ανασφάλιστα. Στην πλειοψηφία των σχετικών περιπτώσεων, αυτό μεταφράζεται σε πλαστά ασφαλιστήρια συμβόλαια ή σε αθέτηση υποχρεώσεων του ασφαλιστικού διαμεσολαβούντα προς την ασφαλιστική εταιρεία. Το γεγονός ότι ο καταναλωτής μπορεί ανά πάση στιγμή, εύκολα και γρήγορα, να ελέγξει το ασφαλιστικό του καθεστώς, συνιστά σαφέστατα κέρδος τόσο για τον ίδιο, όσο και για τους υπεύθυνους και σοβαρούς επαγγελματίες του ασφαλιστικού κλάδου.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε άνοδος των ασφαλισμένων οχημάτων σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα της περσινής χρονιάς, κάτι που ίσως υποδηλώνει ότι αρκετοί από τους κατόχους ανασφάλιστων οχημάτων θορυβήθηκαν από την ύπαρξη της εύκολης διασταύρωσης στοιχείων και έσπευσαν να ασφαλίσουν τα οχήματά τους.